เส้นด๊องแด๊ง ร้านเลยตำเลยทำเอง จากสูตรเด็ดของร้าน นำมาสู่เมนูยอดฮิต สูตรเฉพาะของร้านเลยตำเลย