เส้นขนมจีนสดเปล่า บีบเองทำเอง ใส่ใจทุกรายละเอียด ต้องเลยตำเลยค่ะ