ปลานิลเผา ปลานิลสดๆ โรยเกลือแล้วเผาด้วยอุณภูมิที่พอเหมาะ เสิร์ฟพร้อมผักต่างๆ และน้ำจิ้มซีฟู๊ด