ตำเกาเหลาทะเล เลยตำเลยขอแนะนำเมนู ตำเกาเหลาทะเล เราใช้ปูม้าสด กุ้งสด หอยแครงสด รสเด็ดอร่อยต้องลอง