ตำหอยแครง หอยสดๆ หวานๆ ลวกกำลังดีเอามาตำกับปลาร้าสูตรเด็ดร้านเลยตำเลย