ข้าวสวย หากคุณเบื่อข้าวเหนียว ร้านเลยตำเลยมีข้าวสวยให้คุณสั่งนะคะ