ติดต่อร้านเลยตำเลย

คุณสามารถติดต่อร้านเลยตำเลยได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

โทร

095 663 2534

อีเมล

pungpungpla@gmail.com

แมสเซนเจอร์
m.me/loeitumloei
ที่อยู่ร้าน

44/33-35 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000